Locatie Datum
1Hackfort (Vorden)10 sep 2023

Vogelnaam10 sep 2023
Dodaars X
Aalscholver X
Grauwe Gans X
Nijlgans (esc) X
Buizerd X
Houtsnip X
Kleine Mantelmeeuw X
Houtduif X
Bosuil X
IJsvogel X
Zwarte Specht X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Middelste Bonte Specht X
Kleine Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Tjiftjaf X
Goudhaan X
Koolmees X
Pimpelmees X
Kuifmees X
Staartmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Roek X
Zwarte Kraai X
Raaf X
Spreeuw X
Vink X
Putter X
Goudvink X
Appelvink X
Kruisbek X
Geelgors X