Locatie Datum
1Apeldoorn Paleispark Het Loo10 feb 2024

Vogelnaam10 feb 2024
Aalscholver X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Mandarijneend (esc) X
Wilde Eend X
Kuifeend X
Buizerd X
Meerkoet X
Holenduif X
Houtduif X
Zwarte Specht X
Grote Bonte Specht X
Middelste Bonte Specht X
Winterkoning X
Roodborst X
Grote Lijster X
Merel X
Goudhaan X
Koolmees X
Pimpelmees X
Kuifmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Gaai X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Vink X
Keep X
Sijs X