Locatie Datum
1Heemgebied Kromme Aar en Zegerplas Alphen aan den Rijn10 feb 2024

Vogelnaam10 feb 2024
Dodaars X
Fuut X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Wilde Eend X
Parkeend X
Kuifeend X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Halsbandparkiet (esc) X
Grote Bonte Specht X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Zanglijster X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Vuurgoudhaan X
Koolmees X
Pimpelmees X
Staartmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Vink X
Putter X
Groenling X
Sijs X