Locatie Datum
1Heemgebied Kromme Aar en Zegerplas Alphen aan den Rijn7 jul 2024

Vogelnaam7 jul 2024
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Visdief X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Halsbandparkiet (esc) X
Winterkoning X
Roodborst X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Kleine Karekiet X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Vink X
Groenling X