Locatie Datum
1Heemgebied Kromme Aar en Zegerplas Alphen aan den Rijn20 sep 2018

Vogelnaam20 sep 2018
Fuut X
Aalscholver X
Ooievaar X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kleine Mantelmeeuw X
Houtduif X
Halsbandparkiet (esc) X
Groene Specht X
Winterkoning X
Merel X
Zwartkop X
Pimpelmees X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X