Locatie Datum
1IJssel Zutphen - Deventer3 nov 2018

Vogelnaam3 nov 2018
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Wilde Eend X
Slobeend X
Smient X
Kuifeend X
Slechtvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Bairds Strandloper X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Houtduif X
Grote Bonte Specht X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Vink X