Locatie Datum
1Zaans Rietveld tussen Alphen en Boskoop6 jun 2019

Vogelnaam6 jun 2019
Fuut X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Wilde Eend X
Bruine Kiekendief X
Torenvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Grutto X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Houtduif X
Gierzwaluw X
Boerenzwaluw X
Winterkoning X
Merel X
Tuinfluiter X
Rietzanger X
Bosrietzanger X
Spotvogel X
Fitis X
Koolmees X
Ekster X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Vink X
Groenling X
Rietgors X