Locatie Datum
1Heemgebied Kromme Aar en Zegerplas Alphen aan den Rijn12 jun 2019

Vogelnaam12 jun 2019
Fuut X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Wilde Eend X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Koekoek X
Gierzwaluw X
Halsbandparkiet (esc) X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Heggenmus X
Roodborst X
Zanglijster X
Merel X
Rietzanger X
Kleine Karekiet X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Matkop X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X