Locatie Datum
1Blaringhem dept.62 Vuilstort7 sep 2019

Vogelnaam7 sep 2019
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Rode Patrijs X
Waterhoen X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Scandinavische Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Geelpootmeeuw X
Geelpootmeeuw/Zilvermeeuw hybride X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Boerenzwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Rouwkwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Heggenmus X
Roodborst X
Tapuit X
Tjiftjaf X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Geelgors X