Locatie Datum
1Azoren22 okt 2019

Vogelnaam22 okt 2019
Dikbekfuut X
Kuhls Pijlstormvogel X
Kleine Pijlstormvogel X
Noordse Pijlstormvogel X
Koereiger X
Kleine Zilverreiger X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Casarca X
Muskuseend ( Esc) X
Wilde Eend X
Pijlstaart X
Amerikaanse Zwarte Eend X
Amerikaanse Smient X
Wintertaling X
Zomertaling X
Blauwvleugeltaling X
Kleine Topper X
Ringsnaveleend X
Buizerd X
Torenvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Bontbekplevier X
Amerikaanse Bontbekplevier X
Strandplevier X
Zilverplevier X
Amerikaanse Goudplevier X
Kanoet X
Drieteenstrandloper X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Krombekstrandloper X
Kleine Strandloper X
Oeverloper X
Tureluur X
IJslandse Grutto X
Regenwulp X
Amerikaanse Regenwulp X
Watersnip X
Bonapartes Strandloper X
Grijze Strandloper X
Kemphaan X
Gestreepte Strandloper X
Kleine Geelpootruiter X
Amerikaanse Oeverloper X
Kokmeeuw X
Atlantische Geelpootmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Lachmeeuw X
Visdief X
Rotsduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Pacifische Waterpieper X
Grote Gele Kwikstaart X
Roodborst X
Groenlandse Tapuit X
Merel X
Zwartkop X
Goudhaan X
Spreeuw X
Huismus X
Azorenvink X
Putter X
Groenling X
Kanarie X
Azorengoudvink X
St.Helenafazantje (esc) X
Zwartvleugeltangare X