Locatie Datum
1Havikerwaard19 jun 2020

Vogelnaam19 jun 2020
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Wilde Eend X
Zeearend X
Buizerd X
Havik X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Wulp X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Koekoek X
Gierzwaluw X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Bosrietzanger X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Putter X