Locatie Datum
1Aaltense Goor22 jun 2020

Vogelnaam22 jun 2020
Blauwe Reiger X
Buizerd X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Kokmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Boomleeuwerik X
Boerenzwaluw X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Heggenmus X
Roodborst X
Gekraagde Roodstaart X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Grasmus X
Kleine Karekiet X
Spotvogel X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Staartmees X
Boomkruiper X
Grauwe Klauwier X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Wielewaal X
Vink X
Putter X
Geelgors X