Locatie Datum
1Zaans Rietveld tussen Alphen en Boskoop7 sep 2020

Vogelnaam7 sep 2020
Fuut X
Koereiger X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Wilde Eend X
Krakeend X
Smient X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Houtduif X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X