Locatie Datum
1Azoren20 okt 2020

Vogelnaam20 okt 2020
Dikbekfuut X
Kuhls Pijlstormvogel X
Grote Pijlstormvogel X
Noordse Pijlstormvogel X
Geoorde Aalscholver X
Kleine Zilverreiger X
Amerikaanse Kleine Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Zwarte Ibis X
Witbuikrotgans X
Muskuseend ( Esc) X
Wilde Eend X
Pijlstaart X
Amerikaanse Zwarte Eend X
Smient X
Zomertaling X
Blauwvleugeltaling X
Buizerd X
Smelleken X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kleine Plevier X
Bontbekplevier X
Amerikaanse Bontbekplevier X
Strandplevier X
Zilverplevier X
Goudplevier X
Amerikaanse Goudplevier X
Kanoet X
Drieteenstrandloper X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Krombekstrandloper X
Kleine Strandloper X
Tureluur X
Zwarte Ruiter X
Groenpootruiter X
Regenwulp X
Houtsnip X
Watersnip X
Amerikaanse Watersnip X
Bonapartes Strandloper X
Grijze Strandloper X
Kemphaan X
Kleine Geelpootruiter X
Amerikaanse Oeverloper X
Kokmeeuw X
Zwartkopmeeuw X
Atlantische Geelpootmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Lachmeeuw X
Grote Stern X
Visdief X
Noordse Stern X
Dougalls Stern X
Rotsduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Grote Gele Kwikstaart X
Roodborst X
Groenlandse Tapuit X
Merel X
Zwartkop X
Goudhaan X
Azorengoudhaan X
Azoren Spreeuw X
Huismus X
Azorenvink X
Putter X
Kanarie X
Azorengoudvink X
St.Helenafazantje (esc) X