Locatie Datum
1Vorden18 apr 2021

Vogelnaam18 apr 2021
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Wilde Eend X
Buizerd X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Zwarte Specht X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Zwarte Roodstaart X
Tapuit X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Fitis X
Tjiftjaf X
Goudhaan X
Koolmees X
Zwarte Mees X
Pimpelmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Groenling X