Locatie Datum
1Hoog Buurlo8 jun 2021

Vogelnaam8 jun 2021
Wilde Eend X
Havik X
Kwartel X
Kleine Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Koekoek X
Zwarte Specht X
Veldleeuwerik X
Boomleeuwerik X
Boerenzwaluw X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Gekraagde Roodstaart X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Grote Lijster X
Merel X
Grasmus X
Fitis X
Boomkruiper X
Gaai X
Raaf X
Vink X
Kneu X
Putter X
Geelgors X